Categorieën
Advies

Waarom counseling Alkmaar!!

Soms zit je niet lekker in je vel. Je hebt last van onzekerheid, angsten of moeite om je emoties te reguleren. Het kan ook zijn dat een relatie niet goed verloopt, dit kan zowel je relatie met je partner zijn, als een werkgerelateerde relatie. Om hier uit te komen kan je de hulp van een counselor inschakelen. Dit is een hulpverlener die mensen weer vooruit helpt in het leven door samen gesprekken te voeren. In die gesprekken krijgt de cliënt inzicht in zijn eigen probleem en ontdekt hij zelf de oplossingen die hij nodig heeft om er weer uit te komen.

Wat doet een counselor precies?

Als je bij een counselor komt, zal hij de cliënt eerst alle ruimte geven om te vertellen over je problemen. Het is voor de cliënt belangrijk om zich veilig te voelen bij de counselor, om zo al zijn gevoelens en problemen te vertellen. De counselor geeft nooit advies. Hij biedt vooral een luisterend oor en stelt vragen aan de cliënt, waardoor de cliënt reflecteert op zichzelf en zo inzichten krijgt. Dit leidt tot oplossingen. Een counselor gaat uit van het zelfgenezend vermogen. De oplossing zit al in de cliënt, alleen hij heeft het zelf nog niet ontdekt. Door de juiste vragen te stellen, komt de cliënt tot deze informatie.

Counselor Alkmaar

Verschil tussen coach en counselor

De termen coach en counselor worden nogal eens met elkaar verward. En dat is ook niet zo gek, omdat een coach wel eens schakelt naar technieken van een counselor en andersom net zo. Een coach is er meer op gericht om de cliënt directe handvatten te bieden om in de toekomst verandering teweeg te brengen. Een counselor richt zich meer op de onderliggende patronen van het probleem. Door daar meer inzicht in te krijgen, weet een cliënt beter hoe hij met zijn probleem om moet gaan. Maar een combinatie van beide is eigenlijk perfect. Door zowel stil te staan als bij het verleden als bij het heden en te richten op de toekomst, kan een cliënt positieve veranderingen bewerkstelligen.

Meer informatie vind jij bij je pure

Categorieën
Advies

 Coating consultant helpt u graag

Als je een coating consultant in de arm neemt, heb je dringend advies nodig op verf technisch gebied. Vaak gaat het dan om segmenten binnen de offshore, nieuwbouw, infrastructuur, woningbouw, chemie, petrochemie en opslag en overslag.

Het advies van de coating consultant begint altijd met een grondige inspectie

De coating consultant geeft advies op het gebied van metaalconservering, corrosiebescherming en alle daarmee gerelateerde activiteiten. Kenmerkend aan de coating consultant is de uitermate gedegen manier van werken, steevast volgens een vast stappenplan. Dat stappenplan begint altijd met een inspectie, waarin met name de reinheid, de ruwheid en de niet zichtbare vervuiling in kaart wordt gebracht.

De consultant gebuikt alleen de beste meetmethodieken voor zijn werkzaamheden

De coating consultant heeft voor de metingen die in dat kader uitgevoerd moeten worden een aantal testmethodieken beschikbaar. Na de inspectie kan de coating consultant vaak al heel veel meer zeggen over belangrijke zaken als de voorbehandeling, de klimatologische omstandigheden, de laagdikte, de detectie van poriën, hechting en kleur en kleurverschillen. Voor al deze specifieke vraagstukken beschikt de coating consultant over meetmethodes die als zeer betrouwbaar te boek staan.

Ook voor de analyse van schades en inzetbaar als mediator

De coating consultant kan je ook heel erg veel meer vertellen over de strategieën met betrekking tot het onderhoud. Je schakelt de coating consultant daarnaast in voor analyses van schades en de detectie van walshuid, blaarvorming, de aanwezigheid van zware metalen in verfsystemen en PAK-houdende verfsystemen. Ook als sprake is van arbitrage of als je een mediator zoekt, kun je prima gebruik maken van de diensten van de coating consultant. Door de zeer gedegen werkwijze van de consultant en de meetmethodieken waarover hij kan beschikken is de consultant dus ook als geen ander in staat een kostenraming voor je te maken. Hij is een baken van betrouwbaarheid.

 Coating consultant

Het is heel erg simpel; is er sprake van een zwaar vraagstuk met betrekking tot coating, doe je een beroep op de coating consultant. De consultant is zo betrouwbaar als de gemiddelde boekhouder en werkt altijd transparant en volgens een duidelijk stappenplan. Op basis daarvan communiceert de consultant zijn bevindingen en kan hij haarfijn aangeven wat de eventuele kosten voor een project kunnen zijn. De coating consultant is nog die echte specialist, die zijn visie baseert op testen en nooit op veronderstellingen. Het is dus prima zaken doen met de coating consultant. Op basis van zijn bevindingen kun je zelf de volgende stappen zetten en weet je waarom je bepaalde keuzes wel of niet maakt.